Günümüz Seramik Sanatında Rölyefli Pano Tasarımları ve Kişisel Uygulamalar

Gülşen Kahraman

Abstract


Uygarlık tarihi ve günümüz plastik sanatlar içinde önemli bir yere sahip olan seramik, yüzyıllar boyunca hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmuş ve birçok alanda farklı teknikler kullanılarak uygulama alanı bulmuştur. Kilin sonsuz şekillendirme olanağına sahip olması, çağdaş diğer malzemelerle de birlikte kullanılıyor olması gibi avantajlar sayesinde modern sanatın içinde seramik farklı bir görünüm kazanmıştır. Özellikle seramik duvar panoları tarihsel süreç içinde günümüze ışık tutan bir takım ipuçları taşımaktadır. Günümüz seramik sanatında rölyef tekniği kullananarak pano çalışan seramik sanatçıları bu doğrultuda araşırılmıştır. Jale Yılmabaşar, Mehmet Tüzüm Kızılcan, Hamiye Çolakoğlu, Atilla Galatalı, İlgi Adalan, Beril Anılanmert, Mustafa Tunçalp gibi seramik sanatının öncü isimlerinin yaptığı rölyef pano çalışmaları görseller ile birlikte değerlendirilmiştir.

Duvar yüzeyi üzerine uygulanan günümüz seramik duvar panolarının gelişim süreçlerini irdelemek ve “Kelebeklerin Dansı” konulu kişisel seramik pano çalışmasının yapı sürecini aktarmak amacıyla bu çalışma hazırlanmıştır. Kişisel uygulamda tercih edilen konu kelebek formudur. Form, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi merkez kütüphanesi içine yerleştirilmek üzere farklı ebat, boy, renk ve tiplerde elle şekillendirme ile yapılmıştır. Formun, tasarımı, malzeme seçimi, şekillendirme yöntemi, dekorlama aşaması, pişirim ve duvara monte süreçleri ile ilgili görsel ve yazılı bilgiler verilmiştir.


Keywords


Seramik 1; Seramik Pano 2; Tasarım 3;

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Anılanmert, B. (İnternet Erişimi ile İletişim, 31 Ocak 2017).

Binbaşaran, B. (ve öte. ) (2019). Kelebekler. Rehber El Kitabı. Ankara: Duman Ofset Matbaacılık.

Bozdemir, O. (2015). Boynuzlu Hayvan Figürlerinin Seramik Formlarda Yorumu, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu). Hacattepe Üniversitesi/ Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Çalışıcı, P. İ. (2019). İznik Çinilerinde kullanılan Serbest Boşluk Doldurma Motifleri ve Yeni Motif Önerisi Olarak Kelebek. Sobider, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (35), 348-357. Erişim: http://www.sobider.com/DergiTamDetay.aspx?ID=4871 (Erişim Tarihi: 30.08.2020).

Deveci, K. (2012). Günümüzde Ankara’da Yapılan Seramik Duvar Panolarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.25.

Erinç, M. S. (1998). Toprağın Erki, Hamiye Çolakoğlu (Meteksan A.Ş). Çanakkale Sanat Yayınları.

Erinç, M. S. (2003). Mustafa Tunçalp, İstanbul: Mas Matbaacılık.

Gezgin, İ. (2000). İlgi Adalan. İstanbul: Bilim Sanat Galerisi

Hoşnut, G. R. (2006). Üretim Tekniklerine Göre Seramik Pano Uygulamaları, Türkiye’deki Örnekler ve Bir Sergi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.

İ. Adalan (Kişisel İletişim, 27 Ocak 2017)

Kılıç, C. A. (1998). Eski Anadolu Kültürlerinden Yararlanılarak Çağdaş Bir Yapıda Seramik Pano Uygulaması. (Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Mutlu, S. H. (2016). Çağdaş Kent Mimarisinde Seramik Panolar ve İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi Uygulaması. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi 6 (14), 1-12 Erişim: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/312446, (Erişim Tarihi: 30.08.2020).

Özbay, B. (2014). Artistik Seramik Panoların İç Mekân Tasarımına Estetik Katkısı, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Hacettepe Üniversitesi/Güzel Sanatlar Enstitüsü, Ankara.

Turay, A. (1996). Toprağın ve Güneşin Ozanı Atilla Galatalı (Mas). Çanakkale Seramik Sanat Yayınları.

Uludağ, K. (1998). Seramik Sanatının Kimlik Sorunu. Türkiye’de Sanat Dergisi, (33), 36-38. Erişim: http://www.kemaluludag.com/14F471998seramikkimlik.pdf (Erişim Tarihi: 30.08.2020).

Uzunköprü, Ş.G. (2006). Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatında Kabartma Yüzey Üzerindeki Gelişen Dekoratif Betimlemeler ve Kişisel Uygulamalar, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne

Yılmabaşar, J. (1980). Jale Yılmabaşar Seramikleri, Yöntemleri. (Barek Basım). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Görsel Kaynakça

Görsel 1. Atilla Galatalı’nın Seramik Pano Çalışması

Deveci, K. (2012). Günümüzde Ankara’da Yapılan Seramik Duvar Panolarının İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.25.

Görsel 2. Atilla Galatalı’nın Seramik Pano Çalışması

Galatalı, A. https://www.tripadvisor.com/LocationPhotoDirectLink-g298006-d671613-i325711262-Swissotel_Buyuk_Efes_Izmir-Izmir_Izmir_Province_Turkish_Aegean_Coast.html (Erişim Tarihi: 07.06.2020)

Görsel 3. Beril Anılanmert’in Seramik Pano Çalışması, 2006

https://tr.pinterest.com/pin/548102217124858104/ (Erişim Tarihi: 14.08.2020).

Görsel 4. Hamiye Çolakoğlu’nun “Evrende Barış Senfonisi” Seramik Pano Çalışması

Erman, O.E. (2017). Seramiğin Tarihçesi; Sepet Teorisi, https://docplayer.biz.tr/49381539-Seramigin-tarihcesi-sepet-teorisi.html (Erişim Tarihi: 07.06.2020)

Görsel 5. Hamiye Çolakoğlu’nun “Sümerlerden Günümüze” Seramik Pano Çalışması

Çolakoğlu, H. (2020). http://www.seramik.hacettepe.edu.tr/hcolakoglu.htm (Erişim Tarihi: 08.06.2020).

Görsel 6. İlgi Adalan’ın Seramik Pano Çalışması

Uzunköprü, Ş.G. (2006). Cumhuriyet Sonrası Türk Seramik Sanatında Kabartma Yüzey Üzerindeki Gelişen Dekoratif Betimlemeler ve Kişisel Uygulamalar, Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne s.42.

Görsel 7. İlgi Adalan’ın Seramik Pano Çalışması

Adalan, İ. http://www.turkishculture.org/whoiswho/turkish-traditional-art/ilgi-adalan-3685.htm (Erişim Tarihi: 07.06.2020).

Görsel 8. Jale Yılmabaşar, “Göz-Dünyaya Açılan Pencere”, Seramik Pano Çalışması

Yılmabaşar, J. (2008). https://www.photoshopmagazin.com/paylasim/4564/jale_yilmabasar.html (Erişim Tarihi: 07.06.2020).

Görsel 9. Mehmet Tüzüm Kızılcan, Seramik Pano Çalışması

https://i.pinimg.com/originals/3b/5d/1a/3b5d1a638f40115ab9f852bc8099dd67.jpg (Erişim Tarihi: 07.06.2020).

http://turkishpaintings.com/index.php?p=37&l=1&modPainters_artistDetailID=1974 (Erişim Tarihi: 13.06.2020).

Görsel 10. Mustafa Tunçalp’ın Seramik Pano Çalışması

Erinç, M. S. (2003). Mustafa Tunçalp, Mas Matbbacılık, İstanbul s.82

Görsel 11. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Merkez Kütüphanesi

http://www.kmu.edu.tr/duyuru/225/yeni-kutuphane-binamiz-hizmete-acilmistir (Erişim tarihi: 11 Nisan 2020).

Görsel 12. İç Mekâna Çalışılacak Duvar Yüzeyi Alanı, (Kişisel Arşiv, 2019)

Görsel 13. Kelebek Çeşitleri,

https://i.pinimg.com/originals/7a/63/44/7a6344d32790008e1ed71897c0322910.jpg (Erişim Tarihi: 5.06.2020)

Uzunçakır, İ. (2018). Doğru Bilinen Yanlışlar-Kelebekler Bir Gün Yaşar https://www.tzv.org.tr/#/haber/2292 (Erişim Tarihi: 11.04. 2020).

Görsel 14. Kelebek Kalıbı ve Kalıptan Çıkartılmış Görüntüsü, (Kişisel Arşiv, 2019)

Görsel 15. Seramiklerin Kuruma Aşaması, (Kişisel Arşiv, 2019)

Görsel 16. Eskizlerin Duvar Yüzeyine Yerleştirilmesi, (Kişisel Arşiv, 2019)

Görsel 17. Çalışmaların Duvar Yüzeyine Yerleştirilmesi, (Kişisel Arşiv, 2019)

Görsel 18. Çalışmanın Duvar Yüzeyindeki Yakın Görüntüsü, (Kişisel Arşiv, 2019)

Görsel 19. Seramik Duvar Panosunun Mekân Görüntüsü, (Kişisel Arşiv, 2019)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 International Journal of New Paradigm